QSL-manager gezocht!

Voor het beheren van de QSL-post van de VRZA Zuid-Limburg zijn we op zoek naar een nieuwe QSL-manager. Je ontvangt dan maandelijks direct van het Dutch QSL Bureau (DQB) de nieuw binnengekomen kaarten, die sorteer je naar ontvanger in onze QSL-kast en je geeft vervolgens de uitgaande QSL-post met de kaarten die zijn bestemd voor de VERON Zuid-Limburg mee aan de VERON.

Het sorteren van de kaarten is vaak een gemeenschappelijke aangelegenheid van de leden op de clubavond en behelst weinig werk. Aan de hand van lijsten kun je zien welke kaart in welk vakje hoort. Ook ontvang je langs die weg de te versturen kaarten die samen met de VERON post naar de VERON gaan.

Heb je interesse in deze functie? Ben je grootverbruiker en vind je dat je wel een steentje kunt bijdragen? Stuur dan een berichtje naar pe1rln@vrza.nl !

 

Lezing over 3d printers op vrijdag 24 februari

Op vrijdag 24 februari gaf Jeffrey PD1NL samen met zijn zoon Joey een lezing en demonstratie over 3d printers. Allerlei facetten kwamen voorbij zoals materiaalkeuze, ontwerp, software, printers en natuurlijk een demonstratie.

Er kwamen opvallend veel amateurs naar deze bijeenkomst toe om een kijkje te nemen in het nieuwe lokaal en vooral om te leren van de presentatie en demonstratie.

Joey hield een korte presentatie over de 3D-printers, de materialen en de software die je kunt gebruiken. Alle vragen uit het aanwezige publiek werden snel en vakkundig beantwoord waarna Jeffrey overging tot de demonstratie.

Op de achtergrond liep al enige tijd een printer te snorren en onder de extruder (hier komt het gesmolten kunststof uit dat de print vormt) verscheen langzaam maar zeker een geel plastic bootje.

Er werd stevig gediscussieerd over de praktische toepassing en het nut van dit alles maar de voorbeelden die Jeffrey had meegenomen lieten zien dat er voor de knutselende amateur wel degelijk een praktische toepassing was.

Over het te gebruiken materiaal werd nog lang nagepraat en er werden links en rechts wat ervaringen van andere amateurs uitgewisseld. Al met al werd het een zeer gezellige én leerzame avond.

Jeffrey en Joey, bedankt voor jullie bijdrage op deze vrijdagavond!

Wil je nou ook eens komen kijken naar wat andere amateurs hebben gemaakt of waar ze mee bezig zijn? Of wil je zelf een keer trots laten zien wat je hebt geknutseld? Heb je misschien een praktische vraag die de mening en ervaring van andere amateurs benodigt? Kom dan op vrijdag naar de verenigingsavond van de VRZA in het clublokaal aan de Dennestraat 2 in Hoensbroek-Heerlen. Vanaf 20 uur ben je van harte welkom!

De VRZA is verhuisd!

Op vrijdag 3 februari vond de eerste bijeenkomst plaats op de nieuwe locatie. Na even zoeken waar de ingang was en hoe je in de zaal kwam, hadden toch 12 leden de bijeenkomst gevonden, een mooie opkomst! Er werd klassiek geouwehoerd, zagen wat minder frequente bezoekers en zo werd het toch weer gezellig.

De QSL-kast komt ook weer op te hangen. Door wat logistieke uitdagingen is de kast wel op de nieuwe locatie aangekomen maar hangt ‘ie nog niet op, dat gaan we nog verzorgen. Dus je hoeft niet om je kaarten verlegen te zitten!

Het nieuwe adres is:

’t Volkshuis, Dennestraat 2 in Heerlen

Dus tot en met 23 januari ben je nog welkom in Treebeek!

CQ ~ ZLB is uit!

Onze eerste nieuwsbrief, de CQ ~ ZLB is uit! In deze nieuwsbrief vind je voortaan allerlei actueel nieuws en artikelen die met name voor de afdeling interessant zijn én actueel zijn.

Download de nieuwsbrief HIER !

De bijeenkomsten van de afdeling 23 van de VRZA gaan weer door!

Vanaf maandag 31 januari gaan de bijeenkomsten van de VRZA Zuid-Limburg weer door! U bent van 20 tot uiterlijk 22 uur van harte welkom in het clublokaal.

Let op: de momenteel geldende coronamaatregelen zijn van kracht: mondkapje tijdens het rondlopen en 1,5m afstand.

Een corona toegangsbewijs is NIET nodig. Om discussie te voorkomen hierbij de tekst van de Rijksoverheid:

U heeft ook geen coronatoegangsbewijs nodig:

  • bij evenementen die normaal gesproken worden georganiseerd in bibliotheken en buurt- of wijkcentra. Zoals de wekelijkse bingo. Zolang de maaltijd maar niet centraal staat tijdens de activiteit;

DMR repeater PI1ZLB overgedragen aan Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg

Op 6 september 2021 zijn enkele overeenkomsten getekend waarmee de bestaande 70cm DMR-repeater PI1ZLB formeel is overgedragen aan de Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg. Hiermee is de continuïteit van deze repeater veiliggesteld.

In 2014 hebben o.a. Ralph PD3R en Paul ON2PCO/PD2PCO het initiatief genomen om te komen tot een 70 cm DMR-repeater PI1ZLB in Maastricht. Ten behoeve van verzekering, vergunning en gebruikersovereenkomst met de eigenaar van het gebouw, werd PI1ZLB ondergebracht bij de Stichting Beheer Repeaters Haaglanden.

Om de continuïteit van 2m FM-repeater PI3ZLB te borgen, is enkele jaren geleden door de afdelingen VERON A22 en VRZA A23 de Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg opgericht. Hierdoor kon de 2m-repeater worden voortgezet in Hulsberg.

Op verzoek van Ralph en Paul is onderzocht of het mogelijk was om het beheer van PI1ZLB ook onder te brengen bij de stichting in Zuid-Limburg. Zowel de locatie van PI1ZLB als de technische voorzieningen van het relaisstation passen in de doelstelling van de repeater-stichting. Daarnaast biedt PI1ZLB mogelijkheden voor verdere (experimentele) uitbreidingen van het repeater netwerk in Zuid-Limburg.

Begin 2020 is hierover een principebesluit genomen en zijn er acties aangezet om de vergunning bij AT, de contractuele overeenkomsten tussen gebouweigenaar en de betrokken stichtingen om te zetten, en de verzekering hierop aan te passen. Corona-maatregelen en hoogwater in de Maas hebben echter voor vertraging gezorgd.

De laatste formele stappen en de overdracht zijn nu dus afgerond. Zowel PI1ZLB als PI3ZLB vallen nu onder de Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg. Een aan deze stichting verbonden commissie voert vanaf nu het beheer over beide locaties en plant verdere experimenten met deze repeaters.

Tom PC5D, Stichting Radioamateurstations Zuid-Limburg

Donaties voor de stichting zijn welkom op NL19 RBRB 0706 3170 25 t.n.v. STICHTING RADIOAMATEURSTATIONS ZUID LIMBURG