Herijking Novice licentie radiozendamateurs

De landelijke verenigingen voor radiozendamateurs VERON en VRZA hebben op verzoek van – en in goede samenwerking met – Agentschap Telecom de Novice licentie onder de loep genomen.
Er is opnieuw gekeken naar nut en noodzaak van de Novice licentie.
Een enquête onder radiozendamateurs maakte deel uit van het onderzoek. Het eindresultaat is in de vorm van een rapport aangeboden aan Agentschap Telecom.
Het rapport ‘Herijking N-registratie’ vindt u onder aan deze pagina.

Agentschap Telecom heeft VERON en VRZA in een officiële reactie bedankt voor het oppakken en afronden van deze lastige klus. De volledige reactie van Agentschap Telecom op het rapport leest u onder aan deze pagina.

Conclusies in het rapport zijn dat harmonisatie in Europees verband (CEPT) nagestreefd zou moet worden en dat de Novice licentie – naast een opstap naar een Full licentie –een volwaardige amateurlicentie is.
Agentschap Telecom onderschrijft deze conclusies.
In het rapport worden ook enkele aanbevelingen gedaan.
Agentschap Telecom spant zich in om de volgende aanbevelingen over te nemen:

– Het vrijgeven van de volledige amateurfrequentiebanden 14,00 – 14,35 MHz (20 meter) en 7,0 – 7,2 MHz (40 meter)
– het verhogen van het toegestane zendvermogen van 25 naar 100 watt PEP voor de Novice frequentiebanden < 30 MHz.

Het overnemen van deze aanbevelingen kost tijd, is afhankelijk van instemming door het Ministerie van EZK en zal niet eerder dan in de loop van 2020 gerealiseerd zijn. Tot die tijd verandert er niets en is het voor Novice amateurs niet toegestaan om mogelijke nieuwe banddelen of hogere zendvermogens te gebruiken en wordt dit ook niet gedoogd.

Bron: Agentschap Telecom

Repurposed Plastic Protects PCBs

An errant wire snipping across the wrong electrical pins spells the release of your magic smoke. Even if you are lucky, stray parts are the root of boundless malfunctions from disruptive to deadly. [TheRainHarvester] shares his trick for covering an Arduino Nano with some scrap plastic most of us have sitting in the recycling bin. The video is also after the break. He calls this potting, but we would argue it is a custom-made cover.

The hack is to cut a bit of plastic from food container lids, often HDPE or plastic #2. Trim a piece of it a tad larger than your unprotected board, and find a way to hold it in place so you can blast it with a heat gun. When we try this at one of our Hackaday remote labs and apply a dab of hot glue between the board and some green plastic it works well. The video suggests a metal jig which would be logical when making more than one. YouTube commenter and tip submitter [Keith o] suggests a vacuum former for a tighter fit, and we wouldn’t mind seeing custom window cutouts for access to critical board segments such as DIP switches or trimmers.

We understand why shorted wires are a problem, especially when you daisy-chain three power supplies as happened in one of [TheRainHarvester]’s previous videos.